Condicions de Devolució i Reemborsament

Si durant els 14 dies posteriors a la recepció de la comanda el client desitja retornar el producte, el nostre Departament d'Atenció al Client realitzarà les gestions pertinents per a tramitar la devolució sota les següents condicions:

  1. Els productes hauran de ser retornats en el seu embalatge i estat original. El client disposarà de 14 dies hàbils posteriors a la recepció del producte per a resoldre el contracte sense que això suposi ni penalitzacions ni costos addicionals. Exceptuant aquells que siguin originats pel transport dels productes fins a les nostres dependències.
  2. Productes defectuosos, deteriorats o erronis. Si el client detecta que el producte es troba en un estat defectuós, deteriorat o ha existit alguna mena d'error a l'enviament, haurà de contactar amb el Departament d'Atenció al Client en els 14 dies hàbils posteriors a la recepció de la comanda, on es duran a terme les gestions pertinents per a substituir-lo per un de nou en perfecte estat i sense cap càrrec addicional.

Si el producte no es troba disponible, l'empresa procedirà a retornar l'import que el client hagi abonat, incloent els costos derivats de l'enviament, d'acord amb la forma de pagament utilitzada en la compra.